31 בדצמבר 2009

פרויקט מחשב לכל מורה - יצא לדרך בשדרות
קרן אתנה , הקרן לקידום מקצועי (הסתדרות המורים ) עיריית שדרות ומשרד החינוך אפשרו להוציא
את הפרויקט
"מחשב לכל מורה " בקיץ האחרון בשדרות כמו בישובים אחרים שנכנסו לתכנית זה .
מתוך ראייה שתפקיד המורה בעידן הטכנולוגי הולך ומשתנה ממעמד של
מקור ידע המורה מקבל מעמד של מנחה .
תפקיד זה מחייב אותנו המורים להוביל את דור העתיד בהתאם להתפתחות הטכנולוגית ולצמצם ככול האפשר את
הפער הדיגיטלי בינינו לבין תלמידנו .אנו כמורים צריכים להתקדם ולקדם את הלומדים תוך שימת לב לצרכים לעזרים
ולכישורים הנדרשים הן לנו והן לתלמידינו ברוח ההקדמה הטכנולוגית . השינויים אותם אנו חווים בכל עת ומתן יד מכוונת לשימוש נכון ומושכל בכלים אלו.
בפרויקט זה מקבלים המורים מחשב נייד ללא כל תמורה כספית תוך התחייבות להשתתפות המורה בהשתלמות בת 120 שעות
במחשבים (במשך שנתיים).
לרכזי התקשוב , ולהנהלת בית הספר תפקיד חשוב בסיוע להטמעת התכנית . מתן מענה למדריך המעביר את השתלמות .

וכן להאיר את עיניי המורים בחשיבות כלי עבודה חשוב זה (המחשב ) לשיפור דרכי ההוראה ופינוי זמן הוראה יקר .
כולי תקווה שמהפכה זה ישמש כלי הוראה תקשורתי וניהולי עבור המורים ותהפוך את המורה העכשווי
למורה יותר מתוקשר. שהמחשב יהיה חלק בלתי נפרד מעבודתו של המורה.

על כל מורה לדבר בשפת הילדים סרטונים בנושא
ראה תמונה בגודל מלא